woensdag 19 september 2018 | Home | email |
  Home
Nederlands English
Home
Nieuws
Wettelijke regels
Algemene Voorwaarden
Scheepsafvalstoffen
Zoeken
Contact
Links
Inzamelpunten
Ledenlijst
Welkom bij de VOMS

De Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening ten behoeve van de Scheepvaart (VOMS) is de branchevereniging van de bedrijven die zich bezighouden met de inzameling, het verwerken en het schoonmaken van schepen. Vrijwel alle inzamelaars en verwerkers van scheepsafvalstoffen zijn lid van de VOMS.

 

Doelstelling

 

De doelstelling van de VOMS is:

"Het behartigen van de belangen, het begeleiden en adviseren van ondernemingen, die zich bedrijfsmatig bezig houden met milieudienstverlening. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het op een milieuhygienisch verantwoorde en doelmatige wijze verwijderen van (gevaarlijke) afvalstoffen, die vrijkomen bij schepen, alsmede het (op)stellen van kwaliteitseisen, waaraan de leden van de vereniging dienen te voldoen om deze (gevaarlijke) afvalstoffen op een verantwoorde wijze te kunnen verwijdern, alles in de ruimste zin."

 

Werkzaamheden

 

- Vertegenwoordigen van de (algemene) belangen van de leden bij overheden en derden;

- Overleg met binnenvaartorganisaties en de Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart (SAB);

- Deelname aan de Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij (SFAV);

- Vertegenwoordien van de leden bij de implementatie/evaluatie van de Europese Richtlijn betreffende Havenontvangstvoorzieningen;

- Bijhouden en becommentarieren van wet- en regelgeving;

- Deelname in de internationale branchevereniging van Havenontvangstvoorzieningen Euroshore International;

- Marktontwikkelingen monitoren.

 

 
Laatste nieuws
main3_small.jpg